Finance

V prosinci roku 2017 jsme s naším projektem a myšlenkou propojit lidi s podobným "snem" získali grant Ústecké komunitní nadace ve výši 10 000,-Kč.  Fotografii dokladu o daru si můžete prohlédnout v sekci "Fotodokumentace". Naše aktivita také byla v květnu roku 2018 podpořena částkou 10 000,-Kč z prostředků Fondu KS Kolbenschmidt CZ administrovaného Ústeckou komunitní nadací. 


Vybraná částka celkem k 30. 11. 2018


335 250,34 Kč

Stav účtu k 30. 11. 2018


105 432,72 Kč

Výdaje

229 817,62 Kč

Webnode AG, Zug, Švýcarsko

poplatek za možnost tvorby internetových stránek

2 399,00 Kč

Imagine Media, s. r. o., Ústí nad Labem

Informační brožura, Certifikát - tvorba, tisk

6 050,00 Kč

stavební dozor

záloha 

6 000,00 Kč

Imagine Media, s. r. o., Ústí nad Labem

Návrh a výroba banneru

1 689,20 Kč

Bankovní poplatky

za vklady hotovosti na účet

249,00 Kč

Projekt stavby (prováděcí dokumentace)


14 000,00 Kč

Lukáš Rytíř

čerpání betonu z MIXu na vrchol kopce

12 221,00 Kč

INSKY, s. r. o.

přefakturace dodávky betonu od SKANSKA

33 858,00 Kč

Michal Hoskovec

materiál na kovové patky vč. pozinkování

15 488,00 Kč

Webnode AG

prodloužení možnosti tvorby www stránek o 2 roky

1 247,00 Kč

Webnode AG

služby MINI

2399,00 Kč

INSKY, s. r. o.

stavba žb základů

134 217,42 Kč