Finance

V prosinci roku 2017 jsme s naším projektem a myšlenkou propojit lidi s podobným "snem" získali grant Ústecké komunitní nadace ve výši 10 000,-Kč.  Fotografii dokladu o daru si můžete prohlédnout v sekci "Fotodokumentace". Naše aktivita také byla v květnu roku 2018 podpořena částkou 10 000,-Kč z prostředků Fondu KS Kolbenschmidt CZ administrovaného Ústeckou komunitní nadací.

Na této podstránce jsme až do konce dubna 2020 uveřejňovali detailní přehled o celkové vybrané částce, jednotlivých položkách nákladů (za co jsme platili) a aktuálním stavu účtu. V případě zájmu kohokoliv jsme schopni doložit ve vedené Knize příjmů a nákladů a na základě proplacených účtů a faktur veškeré financování stavby.

K 30. 4. 2020 se nám podařilo formou darů získat částku 542 317,34 Kč, která pokryla náklady na přípravu a stavbu rozhledny. Všem dárcům děkujeme! Děkujeme za důvěru, kterou jste do nás vložili. Byla pro nás zavazující a posilující. Ta důvěra byla pro nás to nejcennější, něco, čeho jsme si ohromně vážili. Ještě jednou děkujeme. Společné dílo se zdařilo!

Dary na údržbu je možné nadále poskytnout na náš účet č. 9661917001/5500.