Finance

V prosinci roku 2017 jsme s naším projektem a myšlenkou propojit lidi s podobným "snem" získali grant Ústecké komunitní nadace ve výši 10 000,-Kč.  Fotografii dokladu o daru si můžete prohlédnout v sekci "Fotodokumentace". Naše aktivita také byla v květnu roku 2018 podpořena částkou 10 000,-Kč z prostředků Fonfu KS Kolbenschmidt CZ administrovaného Ústeckou komunitní nadací. 


Vybraná částka celkem k 15. 7. 2018


331 750,34 Kč

Stav účtu k 15. 7. 2018


301 428,14 Kč

Výdaje

30 322,20 Kč

Webnode AG, Zug, Švýcarsko

poplatek za možnost tvorby internetových stránek

2 399,00 Kč

Imagine Media, s. r. o., Ústí nad Labem

Informační brožura, Certifikát - tvorba, tisk

6 050,00 Kč

stavební dozor

záloha 

6 000,00 Kč

Imagine Media, s. r. o., Ústí nad Labem

Návrh a výroba banneru

1 689,20 Kč

Bankovní poplatky

za vklady hotovosti na účet

184,00 Kč

Projekt stavby (prováděcí dokumentace)


14 000,00 Kč