Finance

V prosinci roku 2017 jsme s naším projektem a myšlenkou propojit lidi s podobným "snem" získali grant Ústecké komunitní nadace ve výši 10 000,-Kč.  Fotografii dokladu o daru si můžete prohlédnout v sekci "Fotodokumentace". Naše aktivita také byla v květnu roku 2018 podpořena částkou 10 000,-Kč z prostředků Fondu KS Kolbenschmidt CZ administrovaného Ústeckou komunitní nadací. 


Vybraná částka celkem k 31. 8. 2019


516 417,34 Kč

Stav účtu k 31. 8. 2019


 223 763,61 Kč

Výdaje

292 653,73 Kč

Webnode AG, Zug, Švýcarsko

poplatek za možnost tvorby internetových stránek

2 399,00 Kč

Imagine Media, s. r. o., Ústí nad Labem

Informační brožura, Certifikát - tvorba, tisk

6 050,00 Kč

stavební dozor

záloha 

6 000,00 Kč

Imagine Media, s. r. o., Ústí nad Labem

Návrh a výroba banneru

1 689,20 Kč

RfB

bankovní poplatky za vklady hotovosti na účet

249,00 Kč

Projekt stavby (prováděcí dokumentace)


14 000,00 Kč

Lukáš Rytíř

čerpání betonu z MIXu na vrchol kopce

12 221,00 Kč

INSKY, s. r. o.

přefakturace dodávky betonu od SKANSKA

33 858,00 Kč

Michal Hoskovec

materiál na kovové patky vč. pozinkování

15 488,00 Kč

Webnode AG

prodloužení možnosti tvorby www stránek o 2 roky

1 247,00 Kč

Webnode AG

služby MINI

2 399,00 Kč

INSKY, s. r. o.

stavba žb základů

134 217,42 Kč

KUKA CZ, s. r. o.

řezání dřeva

46 170,01 Kč

KUKA CZ, s. r. o.

řezání dřeva (schodiště)

14 215,10 Kč

Ing. Veselý

posouzení statiky rozhledny

1 500 Kč

RfB

bankovní poplatky za vedení účtu

951,00 Kč