Příprava a průběh stavby

Zde bude postupně popisován průběh výstavby rozhledny. Spolek, jako zhotovitel stavby, má s obcí Malečov uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zároveň má od obce zmocnění k jednání s orgány státní správy a k uzavírání dohod a smluv se subdodavateli. Stavební dozor vykonává Ing. Jaromír Veselý z Ústí nad Labem.

Pan Břehovský z Tašova nám v létě roku 2017 zdarma provedl potřebné terénní úpravy na vrcholu kopce před realizací betonových základů. Také nám pomůže vyřešit jeden z největších "problémů" při výstavbě - dopravit beton od nejbližší silnice na vrchol, a to ve lžíci pásového nakladače. Na jaře roku 2018, jakmile to umožní počasí, stavební společnost INSKY, s. r. o. provede stavbu železobetonových základů včetně chemických kotev pro uchycení kovových patek. Ve čtyřech kovových patkách (předpokládaný termín jejich dodání: v první polovině května 2018)  budou stát čtyři hlavní nosné trámy rozhledny. V prosinci roku 2017 jsme zadali výrobu hoblovaných dřevěných prvků potřebných ke stavbě rozhledny tak, aby po dokončení základů a osazení kovových patek mohla navazovat stavba dřevěné konstrukce. Dodavatele i cenu těchto prací máme dohodnuté, kulatina je již připravená na pile. Dodávku střešní krytiny a zhotovení kovových patek má spolek zajištěny zdarma. Jsme přesvědčeni, že v tomto roce, tedy v roce 2018 zahájíme provoz! Budeme Vás informovat, rádi bychom při té příležitosti založili tradici běhu do vrchu se startem u dolní stanice přilehlého lyžařského vleku a s cílem na vyhlídkové plošině rozhledny.

Na mapě je poloha rozhledny (bod 1) vyznačena v pravém rohu dole.

Stavební povolení vydáno                4. 5. 2015 

Zahájení prací na základech    červenec 2015 

Pokračování - terén. úpravy         červen 2017

Stavba žb základů                         květen 2018