Příprava a průběh stavby

Náklady stavby nemáme ještě plně pokryté. Zvažte, prosíme, podporu naší aktivity jednou z uvedených forem.

Zde bude postupně popisován průběh výstavby rozhledny. Spolek, jako zhotovitel stavby, má s obcí Malečov uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zároveň má od obce zmocnění k jednání s orgány státní správy a k uzavírání dohod a smluv se subdodavateli. Stavební dozor vykonává Ing. Jaromír Veselý z Ústí nad Labem.

Pan Břehovský z Tašova nám v létě roku 2017 zdarma provedl potřebné terénní úpravy na vrcholu kopce před realizací betonových základů. V květnu roku 2018 stavební společnost INSKY, s. r. o. zahájila stavbu železobetonových základů včetně chemických kotev pro uchycení kovových patek; dne 31. 7. 2018 byla armatura zalita betonem a dne 27. 9. 2018 jsme od INSKY převzali dílo. Ve čtyřech kovových patkách (zdarma nám je zhotovil pan Michal Hoskovec z Malečova)  budou stát čtyři hlavní nosné trámy rozhledny. Vlastník lesů v okolí nám daroval 50 m3 dřeva pro stavbu vrchní konstrukce. Již v prosinci roku 2017 jsme zadali výrobu dřevěných prvků potřebných ke stavbě rozhledny tak, aby po dokončení základů a osazení kovových patek mohla navazovat stavba dřevěné konstrukce. Pan Andráš ze Žitenic a pan Schmid z Křešic zahájili tesařské práce počátkem září. Průběh stavby můžete sledovat také v sekci Fotodokumentace. Dodávku střešní krytiny nám zdarma provede pan Andráš. Jsme přesvědčeni, že v tomto roce, tedy v roce 2018, bude rozhledna stát.  Při příležitosti oficiálního otevření rozhledny bychom rádi založili tradici běhu do vrchu se startem u dolní stanice přilehlého lyžařského vleku a s cílem na vyhlídkové plošině rozhledny.

Na mapě je poloha rozhledny (bod 1) vyznačena v pravém rohu dole.

Stavební povolení vydáno                4. 5. 2015 

Zahájení prací na základech    červenec 2015 

Pokračování - terén. úpravy         červen 2017

Stavba žb základů                     červenec 2018

Kovové patky                                   srpen 2018

Dřevěná konstrukce                  září 2018 - ???