Příprava a průběh stavby

Zde je postupně popisován průběh výstavby rozhledny. Spolek, jako zhotovitel stavby, má s obcí Malečov uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zároveň má od obce zmocnění k jednání s orgány státní správy a k uzavírání dohod a smluv se subdodavateli. Stavební dozor vykonává Ing. Jaromír Veselý z Ústí nad Labem.

Vladimír Břehovský z Tašova nám v létě roku 2017 zdarma provedl potřebné terénní úpravy na vrcholu kopce před realizací betonových základů. V květnu roku 2018 stavební společnost INSKY, s. r. o. zahájila stavbu železobetonových základů včetně chemických kotev pro uchycení kovových patek; dne 27. 9. 2018 jsme od INSKY převzali dílo. Ve čtyřech kovových patkách (zdarma nám je zhotovil Michal Hoskovec z Malečova)  budou stát čtyři hlavní nosné trámy rozhledny. Vlastník lesů v okolí nám daroval 50 m3 dřeva pro stavbu vrchní konstrukce. Již v prosinci roku 2017 jsme zadali výrobu dřevěných prvků potřebných ke stavbě rozhledny tak, aby po dokončení základů a osazení kovových patek mohla navazovat stavba dřevěné konstrukce. Martin Andráš ze Žitenic zahájil tesařské práce počátkem září roku 2018. Průběh stavby můžete sledovat také v sekci Fotodokumentace. Dodávku střešní krytiny (materiál a práce) nám zdarma provede rovněž Martin Andráš. Slavnostní otevření rozhledny předpokládáme, proti původním představám, na jaře roku 2020.  Při této příležitosti bychom rádi založili tradici běhu do vrchu se startem u dolní stanice přilehlého lyžařského vleku a s cílem na vrcholu kopce pod rozhlednou.

Na mapě je poloha rozhledny (bod 1) vyznačena v pravém rohu dole. Na "mapy.cz" je rozhledna již vyznačena! Podívejte se. 

Stavební povolení vydáno:                  4. 5. 2015 

Zahájení prací na základech:      červenec 2015 

Pokračování - terén. úpravy:           červen 2017

Stavba žb základů:                                září 2018

Kovové patky:                                        září 2018

Dřevěná konstrukce:   září 2018 - listopad 2019