Příprava a průběh stavby

ZKOLAUDOVÁNO !!!

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 28. 9. 2020

Rozhlednu je možné oficiálně navštívit, protože dne 6. 5. 2020 stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem vydal kolaudační souhlas. Rozhledna je přístupná celoročně, vstupné se nevybírá. S ohledem na COVID 19 jsme slavnostní otevření z 8. 5. přesunuli na 28. 9. 2020. Přestřižení pásky ve 12.00 hod. bude předcházet závod v běhu do vrchu od spodní stanice vleku přilehlého skiareálu na vrchol Lucemburkova kopce. Bude to první ročník tradičního běhu "Lucemburkův výšlap". Zájemci se mohou přihlásit na info@malecovskyrozhled.cz, stačí doplnit jméno, příjmení, rok narození a bydliště. Pro nepřihlášené bude možná prezentace od 9.00 do 10.00 hod. Pro děti bude start na úpatí kopce. Na vítěze čekají hodnotné ceny. Ve 14.00 hod., pokud to počasí umožní, plánujeme vzlet horkovzdušného balónu. Občerstvení zajištěno.

Přijďte to oslavit s námi!Zde byl postupně popisován průběh výstavby rozhledny. Spolek, jako zhotovitel stavby, měl s obcí Malečov uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zároveň měl od obce zmocnění k jednání s orgány státní správy a k uzavírání dohod a smluv se subdodavateli. Stavební dozor vykonával Ing. Jaromír Veselý z Ústí nad Labem.

Vladimír Břehovský z Tašova nám v létě roku 2017 zdarma provedl potřebné terénní úpravy na vrcholu kopce před realizací betonových základů. V květnu roku 2018 stavební společnost INSKY, s. r. o. zahájila stavbu železobetonových základů včetně chemických kotev pro uchycení kovových patek; dne 27. 9. 2018 jsme od INSKY převzali dílo. Ve čtyřech kovových patkách (zdarma nám je zhotovil Michal Hoskovec z Malečova)  byly vztyčeny čtyři hlavní nosné trámy rozhledny. Vlastník lesů v okolí, MILIDIA Invest, a. s., nám daroval 50 m3 dřeva pro stavbu vrchní konstrukce. Již v prosinci roku 2017 jsme zadali výrobu dřevěných prvků potřebných ke stavbě rozhledny tak, aby po dokončení základů a osazení kovových patek mohla navazovat stavba dřevěné konstrukce. Martin Andráš ze Žitenic zahájil tesařské práce počátkem září roku 2018. Na průběh stavby se můžete podívat v sekci Fotodokumentace. Dodávku střešní krytiny a klempířské práce nám zdarma provedl rovněž Martin Andráš. Slavnostní otevření rozhledny jsme předpokládali, proti původním představám, dne 8. 5. 2020, v Den vítězství. Díky tzv. pandemii COVID 19 to bude až někdy v září roku 2020.  Termín bude upřesněn, sledujte naše stránky! Při této příležitosti bychom rádi založili tradici běhu do vrchu se startem u dolní stanice přilehlého lyžařského vleku a s cílem na vrcholu kopce pod rozhlednou.

Na mapě je poloha rozhledny (bod 1) vyznačena v pravém rohu dole. Na "mapy.cz" je rozhledna již vyznačena! Podívejte se. 

Stavební povolení vydáno:                  4. 5. 2015 

Zahájení prací na základech:      červenec 2015 

Pokračování - terén. úpravy:           červen 2017

Stavba žb základů:                                září 2018

Kovové patky:                                        září 2018

Tesařské práce:           září 2018 - listopad 2019

Klempířské práce:              leden - březen 2020

Hromosvod:                                     březen 2020

Kolaudace:                                           6. 5. 2020