Rozhledna Lucemburkův kopec

ZKOLAUDOVÁNO !!!

Rozhlednu je možné oficiálně navštívit, protože dne 6. 5. 2020 stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem vydal kolaudační souhlas. Rozhledna je přístupná celoročně, vstupné se nevybírá.


Tak vypadá certifikát, který obdržel každý dárce částky 500,-Kč a vyšší. Silueta 14 m vysoké rozhledny je na první pohled patrná, všimněte si ale, že na fotografii kopce již byl znázorněn vrcholek rozhledny. Upřímně: ve skutečnosti je vidět o něco méně. Důležitější však je, aby bylo vidět z rozhledny.  A to je!    Těšte se.

Na této stránce, resp. podstránkách jsme pravidelně na závěr každého měsíce podávali informace o přípravě, průběhu vlastní stavby a také uveřejňovali výši finanční částky k dispozici a přehled výdajů. Průběžně jsme doplňovali fotodokumentaci. Po dostavbě rozhledny  zde ponecháváme jen část k průběhu stavby včetně fotografií.


Na stavbu rozhledny bylo třeba získat cca 545 000,-Kč, což se po více než tříletém úsilí podařilo. Děkujeme všem dárcům! Protože i údržba něco stojí, finanční dary je stále možné poskytnout. Máte příbuzné nebo známé, kteří by byli ochotní přispět? Odkažte je, prosíme, na naše internetové stránky www.malecovskyrozhled.cz nebo přímo osobně na nás, jednotlivé členy spolku. Dar je možné zaslat i přímo na náš účet 9661917001/5500.   Předem děkujeme.