O NÁS

Zhruba deset let se diskutovalo o výstavbě rozhledny na vrcholu Lucemburkova kopce v k. ú. Pohoří u Malečova, asi osm roků se výstavba připravovala. Poslední velká příležitost k její stavbě se naskytla v roce 2015, kdy bylo dne 4. 5. 2015 Magistrátem města Ústí nad Labem vydáno pod č. j. MM/SO/S/25480/2015/Dvo stavební povolení a na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR byla obcí Malečov předložena žádost o dotaci. Protože dotace ale nakonec nebyla v roce 2016 přidělena, rozhodli jsme se situaci napomoci a finanční prostředky na stavbu rozhledny sehnat společnými silami nás všech, kterým záleží na zpřístupnění krás tohoto kraje, na vybudování atraktivního turistického cíle, na zviditelnění Malečovska.

Abychom mohli sehnat potřebné finanční prostředky na výstavbu rozhledny Lucemburkův kopec formou darů, založili jsme spolek "Malečovský rozhled, z. s.", který byl dne 15. 10. 2016 zapsán do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem s IČ 05421560. Spolek tvoří tři členové: Eva Kovaříková, Jaroslav Bukáček a Zdeněk Petr, který je zároveň předsedou spolku.

Pro přijímání finančních darů jsme u Raiffeisenbank, a. s., založili účet s číslem

9661917001/5500


Jsme přesvědčeni, že námi zvolený způsob financování výstavby napomůže posílení sebevědomí a pospolitosti nás všech dárců a potvrzení myšlenky: "Aby se Ti naplnil sen, musíš za ním jít."