PROJEKTY

Začali jsme prvním projektem: výstavbou rozhledny Lucemburkův kopec. Stavbu se nám podařilo dotáhmout do konce.

ZKOLAUDOVÁNO !!!

Rozhlednu je možné oficiálně navštívit, protože dne 6. 5. 2020 stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem vydal kolaudační souhlas. Rozhledna je přístupná celoročně, vstupné se nevybírá.

Co a jak budeme dělat dál? Rozhodneme se. Příležitostí a výzev je mnoho.


Jak se příznivci mohli na výstavbě podílet? Finančním darem.

Pro každý finanční dar, ať už v hotovosti nebo bezhotovostním převodem z účtu na účet, byla uzavřena darovací smlouva (pro dárce možnost snížení základu daně z příjmů). Dárce peněz v hotovosti také obdržel příjmový pokladní doklad. Byly přijímány dary v hodnotě počínaje 100,-Kč. Každý dárce částky 500,-Kč a více obdržel ke svému daru Certifikát. Každý dárce částky 5000,-Kč a více získal právo na umístění cedulky se svým jménem na stupnici schodiště rozhledny. Na úpatí Lucemburkova kopce u výstupní cesty na rozhlednu je umístěna informační tabule, kde jsou mj. uveřejněni všichni dárci. Finanční dar bylo možné poskytnout i bez darovací smlouvy, a to zasláním přímo na náš účet.


         Možnost poskytnout finanční dar na údržbu je stále možné, resp. vítané

Sbírka darů, kterou jsme zahájili dne 3. 12. 2016 není časově omezena. Koncem března byla stavba kompletně dokončena a 6. 5. 2020 stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem vydal kolaudační souhlas. Náklady na stavbu ve výši cca 545 tis. Kč jsou pokryty, na údržbu však je a bude stále možné poskytovat finanční dary. Třeba i zasláním přímo na náš účet č. 9661917001/5500. Předem děkujeme!


Jak se o Vašem zájmu poskytnout finanční dar s darovací smlouvou dozvíme?

Se záměrem poskytnout finanční dar s darovací smlouvou na údržbu rozhledny se můžete obrátit přímo na kteréhokoliv člena spolku nebo napsat na info@malecovskyrozhled.cz

Bez požadavku na darovací smlouvu, jak je výše uvedeno, je možné příspěvek zaslat přímo na účet spolku.