PROJEKTY

Začínáme s prvním projektem: výstavbou rozhledny Lucemburkův kopec. Pokud se nám jej podaří dotáhnout do úspěšného konce, rozhodneme se co a jak dál. Příležitostí a výzev je mnoho.


Jak se můžete na výstavbě podílet? Finančním darem.

Pro každý finanční dar, ať už v hotovosti nebo bezhotovostním převodem z účtu na účet, bude uzavřena darovací smlouva (pro dárce možnost snížení základu daně z příjmů). Dárce peněz v hotovosti také obdrží příjmový pokladní doklad. Přijímáme dary v hodnotě počínaje 100,-Kč. Každý dárce částky 500,-Kč a více obdrží ke svému daru Certifikát. Každý dárce částky 5000,-Kč a více získá právo na umístění cedulky se svým jménem a darovanou částkou na stupnici schodiště rozhledny. Ve vstupní části rozhledny bude umístěna informační tabule, kde budou mj. uveřejněni všichni dárci, kteří s tím budou souhlasit - souhlas či nesouhlas se zveřejněním svého jména obsahuje darovací smlouva. Finanční dar je možné poskytnout i bez darovací smlouvy, a to zasláním přímo na náš účet č. 9661917001/5500.

Sbírka darů, kterou jsme zahájili dne 3. 12. 2016, není časově omezena. Resp. skončí až budeme mít předpokládané náklady plně pokryty - v ten moment to vyhlásíme.  Ke konci ledna roku 2020 je potřeba ještě dokončit plechovou střešní krytinu a hromosvod. Návazně budeme stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem žádat o kolaudační souhlas. Potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy máme již k dispozici.


Jak se o Vašem zájmu poskytnout finanční dar dozvíme?

Se záměrem poskytnout finanční dar na výstavbu rozhledny se můžete obrátit přímo na kteréhokoliv člena spolku nebo napsat na

                                                                                   info@malecovskyrozhled.cz