Historie druhé etapy projektu je zaměřena na popis kroků vedoucích k opravě omítky kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, jehož základní kámen byl položen v roce 1936. K historii kostela je více uvedeno v novinových článcích z doby jeho výstavby a ve Fotodokumentaci v projektu Malečovsko – historie, v části Čeřeniště. K architektonickému pojetí kostela je více zde

Již po faktickém dokončení předchozí etapy projektu, odstranění vlhkosti ze základů, v listopadu roku 2023, vznikla myšlenka na logické prokračování celého projektu, a to opravou omítky. Pro prvotní informaci Národního památkového ústavu ÚOP Ústí nad Labem byly dne 20. 4. 2024 pořízeny následující fotografie. Na malé slavnosti u příležitosti dokončení první etapy projektu, která se konala dne 4. 5. 2024 (viz Základy: historie projektu ve spodní části) potom došlo k definitivnímu rozhodnutí potvrzením spolupráce Římskokatolické farnosti Proboštov a spolku Malečovský rozhled na opravě omítky.

Byla zahájena komunikace s pracovníkem NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, Tomášem Šeflem, se kterým se dne 21. 5. 2024 přímo u kostela uskutečnilo šetření s cílem stanovit pracovní postupy a materiály pro opravu omítky. Jeho odborný návrh byl potom zapracován do žádosti, kterou spolek ve zmocnění Římskokatolické farnosti Proboštov podal dne 10. 6. 2024 na oddělení Památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem. Součástí žádosti byl i výkres ploch fasády kostela, který počátkem června roku 2024 zpracoval geodet Michal Radina. Z něho vyplývá, že celková plocha fasády je necelých 140 m2.

Na fotografiích i výkresu ploch fasády je nad vchodem patrné trojdílné okno s vitrážemi. Na prostřední části je nápis SCHREIER (pokud by to měl být dárce, potom by jméno bylo v rozporu s novinových článkem uváděným vzápětí) a datum 19. srpna 1936. V novinovém článku Leitmeritzer Zeitung, ročník 66 ( v roce 1936), se dne 12. 8. 1936 na str. 6. totiž uvádí,  že anonymní chórová okna darovala paní Dr. Spiegelhauer z Litoměřic. V jiném krátkém článku ze dne 17. 8. 1936 se na str. 8 píše: Kostel v Čeřeništi  byl v sobotu vysvěcen. Celá ves a široké okolí se účastnilo slavnosti, která byla uvedena povznášejícím způsobem představením ochotníků.“ Kostel byl vysvěcen dne 15. 8. 1936 na svátek Nanebevzetí Panny Marie.

Dne 4. 7. 2024 přišlo do DS spolku závazné stanovisko oddělení Památkové péče Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem. Obnova fasády kostela je považována při splnění pracovních postupů specifikovaných v žádosti spolku i citovaných v závazném stanovisku za přípustnou bez dalších podmínek.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.