Práce na renovaci tohoto válečného pomníku (blíže viz Soupis) byly zahájeny ve dnech 19. a 20. 8. 2023 jeho zevrubnou prohlídkou a zaměřením "otisku" po odcizeném bronzovém meči. Na jedné fotografii je červeným kroužkem označen bronzový trn, kterým byl meč přichycen k pomníku. Podoba meče, pokud se neobjeví historická fotografie zachycující jeho tvar, bude konzultována s NPÚ ÚOP Ústí nad Labem. Při té příležitosti bylo geodetem Radinou z Proboštova nabídnuto, že pomník a jeho okolí zaměří. Rovněž Tomáš Jelínek z Proboštova nabídl pomoc při renovaci a vzpomínal, že kdysi nějaké nákladní auto omylem (špatné brzdy?) nacouvalo do pomníku a celý jej posunulo. Nárazem zřejmě praskl jeden z "podpůrných" kamenných prvků.

V pátek dne 25. 8. 2023 proběhlo na základě informace místního obyvatele, že před opěrnou zídkou by měl být "nějaký" zbytek pomníku, prohledání označeného místa. Byla nalezena vrcholová partie pomníku! Z dosud jediné nalezené fotografie pomníku, v naprosto nevyhovující kvalitě, je patrné, že na úplném vrcholu pomníku, tedy nad nalezenou částí, je umístěna ještě kamenná koule. V pondělí dne 4. 9. 2023 byla vrcholová část pomníku vyzvednuta a převezena k uskladnění do doby rekonstrukce pomníku. Po omytí je zřetelný celý nápis v českém překladu: Věnováno sborem dobrovolných hasičů a obcí Proboštov.

Dne 6. 10. 2023 na místě pomníku proběhla schůzka předsedy spolku s Jiřím Burešem, pracovníkem NPÚ ÚOP Ústí nad Labem, který se mj. zabývá právě historií válečných pomníků obětem 1. světové války v Ústeckém kraji. Bylo konzultováno provedení zídky před vlastním pomníkem a meče, po jehož odcizení na pomníku zbyl jen otisk čepele. Po schůzce bylo zadáno zpracování výkresové dokumentace stavu po renovaci. Následně bude na příslušný stavební úřad podáno ohlášení stavby. Také byl při srovnání s historickou fotografií (viz Soupis), kterou spolek získal právě od NPÚ, zpracován výkres meče, jehož výroba z bronzu byla zadána slévači v České Kamenici.


Dne 8. 10. 2023 byla zahájena sbírka finančních darů k získání potřebné částky na obnovu pomníku. O stavu na speciálním účtu pro obnovu válečných pomníků více ZDE.

Pavel Matoušek z Ústí nad Labem pro nás vytvořil 3D model stávajícího stavu (8. 10. 2023) s neuvěřitelnými detaily.


Dne 14. 11. 2023 místo pomníku navštívil kameník Josef Sotona, dne 28. 11. 2023 zaslal cenový návrh v celkové výši 99 580,- Kč.
demontáž a sesazení                                9800,-Kč
omytí tlak. vodou a čistění                         3800,- Kč
oprava a zpevnění základu                      18300,- Kč
oprava poškozených prvků                        8600,- Kč
přebroušení a přeleštění                          20800,- Kč
zlacení písma                                           17280,- Kč
materiál, doprava, výroba žulové koule   21000,- Kč.
Cenový návrh neobsahuje pomocné práce jako např. cenu za jeřáb či obdobné zařízení, s jehož pomocí by byla prováděna demontáž a zpětná montáž opravených kamenných dílů.
Až bude známa cena i za výrobu bronzového meče, bude požádáno o dotaci. Celá stavba včetně zídky by měla být zadána stavební firmě, která by jako subdodávku využila práce Josefa Sotony. Předpokládané celkové náklady jsou cca 200 tis. Kč. Na MAS Labské skály je předjednána možnost žádosti o poskytnutí dotace v roce 2025 v pravděpodobné výši 80% nákladů.

Koncem března roku 2024 kolega slévače podle výkresu vyrobil dřevěný model meče, jehož otisk do formy poslouží k jeho odlití z bronzu. V březnu byla rovněž zpracována výkresová dokumentace stavu pomníku po renovaci a získáno vyjádření oddělení Památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem. Stavební úřad potvrdil, že renovace pomníku nemusí být prováděna ani na základě ohlášení stavby, že toto vyjádření je postačující.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.