Na základě iniciativy Ivety Pilníkové z Rýdeče se uskutečnila dne 11. 11. 2022 první schůzka s předsedou spolku Zdeňkem Petrem v Ústí nad Labem, kde byl dohodnut další postup. Další schůzka, již na místě pomníku, s cílem stanovit rozsah potřebných prací proběhla dne 18. 11. 2022. Dne 21. 11. 2022 podal spolek žádost o stanovisko na referát Památkové péče Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem. Po obdržení vyjádření bylo spolkem zajištěno zpracování výkresů s ideovým návrhem konečného vzhledu pomníku.

Renovace válečného pomníku Rýdeč byl podnět pro vznik dalšího projektu spolku: Válečné pomníky.

Dne 7. 4. 2023 se přátelé a rodinní příslušníci Ivety Pilníkové po předchozí konzultaci s kameníkem Josefem Sotonou pustili do práce: vytáhli pařez, resp. odstranili zatím pouze jeho vršek, protože byl značně prohnilý. Také nadzvedli schody, aby je kameník mohl očistit.

Práce na obnově pomníku pokračovaly ve dnech 20. a 21. 4. 2023. Nejprve Josef Sotona tlakovou vodou očistil schody a vlastní pomník, druhý den Iveta Pilníková zajistila naložení a přivezení kamenů pro sestavení zídky po obou stranách schodiště. Pařez se podařilo zcela odstranit.

Dne 18. 5. 2023 kameník provedl potřebné doplnění narušených hran pomníku a celý kámen před zlacením písmen přeleštil. Následný den Josef Sotona uložil 3 schodišťové stupně. Nejvyšší stupeň, který byl rozlomený na dva kusy, propojil cementovou směsí a uložil do betonového lože. Zároveň bylo započato zlacení písmen, které pokračovalo, vzhledem ke vhodnému počasí, i dne 21. 5. 2023. Práce kameníka včetně zlacení byly ukončeny v pozdním odpoledni dne 22. 5. 2023.

Ve dnech 23. a 24. 5. 2023 byly při odkopání terénu po obou stranách schodiště nalezeny základové kamenné bloky původní opěrné zídky. Tím se změnil názor na nové provedení zídky. Bude postavena jako kamenná zídka v trase objevených bloků. Dne 27. 5. 2023 se v 9.00 hod. na místě sešli přátelé a známí Ivety Pilníkové a zhruba ve 14.00 hod. bylo dílo dokončeno.

V pondělí 5. 6. 2023 byla vykopána jáma pro nový vzrostlý dub, který byl přivezen dne 8. 6. 2023 ze zahradnictví Gabriel v Českých Kopistech a zasazen. V sobotu 10. 6. 2023 byl nový strom vyvázán, terén upraven, dorovnán dovezenou zeminou a oset travním semenem. Lucerny pro umístění po obou stranách podstavce pomníku jsou nakoupené.

O víkendu 22. a 23. 7. 2023 byla opěrná zídka vyspárována a o víkendu 12. a 13. 8. 2023 majitel nemovitosti sousedící s pomníkem opravil plot. Dne 21. 8. 2023 bylo na stávajícím dubu ořezáno několik větví, které částečně zakrývaly pohled na pomník. Ve čtvrtek dne 31. 8. 2023 kameník Josef Sotona instaloval zakoupené lucerny. Hotovo!

S Ivetou Bukovkou Pilníkovou a děkanem Havelkou byl dohodnut termín znovuotevření a požehnání pomníku na neděli 24. 9. 2023 od 14.00 hod. Mezi pozvanými hosty byl i zástupce Odboru péče o válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany ČR, který Ivetě Pilníkové předal Pamětní plaketu za rozhodující podíl při obnově pomníku. Po požehnání pomníku byly zapáleny svíce a na úplný závěr proběhlo tradiční setkání a pohoštění.

A na úplný závěr byl pro turisty a zájemce o historii dne 10. 6. 2024 na bok pomníku instalován QR kód se stručnou informací o něm včetně jeho obnovy. 

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.