O kříži více na Evidenční kartě této drobné sakrální památky.
V době vegetačního klidu 2021/2022 bude na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, po dohodě s jeho majiteli vyklučen nálet stromů (žádný z nich nepřekračuje ve výšce 130 cm nad terénem obvod kmenu 80 cm). V následném období bude na upravené základy ustaven podstavec. Po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem a ve spolupráci s restaurátorem Martinem Šerákem k němu bude dopracován litinový kříž.

Koncem listopadu roku 2021 bylo zahájeno kácení náletových stromů a odstraňování stromů padlých. Ve druhé polovině roku 2021 byla na soukromé zahradě objevena patka podstavce. Se souhlasem majitele zahrady bude převezena na své místo.

Kamenické práce nutné k sestavení podstavce bude zajišťovat kameník Josef Sotona, který dne 10. 5. 2022 zpracoval cenový návrh. Hlavici podstavce bude kameník tvořit podle přiloženého výkresu. Tvar hlavice byl konzultován a odsouhlasen NPÚ ÚP Ústí nad Labem.

Ve spolupráci s NPÚ byl pro litinový kříž Proboštov VII původně navržen vzor kříže z Konojed u Úštěku. Nakonec byl vybrán kříž ze starého hřbitova u Pohorské Vsi v jižních Čechách. Restaurátor Martin Šerák vyjednal s místním starostou a farářem možnost jeho sejmutí a opravy. Při té příležitosti budou do forem vytvořených z tohoto kříže odlity dva kříže. Ten druhý bude instalován na kříži Řetouň I.

Dne 7. 7. 2022 bylo pod patronací NPÚ ÚP Ústí nad Labem pomocí detektorů na kov důkladně prozkoumáno okolí dříku v okruhu cca 50 m. Našlo se ale jen několik kusů (zbytek „záře“ a břevna) v duchu nálezů ze dne 25. 6. 2021 – viz Evidenční karta.

Dne 23. 8. 2022 kameník Sotona spolku předložil fakturu na blok božanovského pískovce potřebného k vytesání hlavice podstavce. Faktura, která obsahovala i náklady na dopravu kamene do dílny kameníka, byla obratem proplacena.

Seč louky na dotčeném pozemku proběhla až koncem září roku 2022.  Vzhledem k následnému počasí a časovým možnostem Vladimíra Břehovského z Tašova proběhly práce na úpravě terénu v okolí kříže na jaře příštího roku, dne 3. 4. 2023. Byly odstraněny pařezy s kořeny a terén srovnán. Následně, dne 8. 4. 2023, byla provedena příprava pro základy podstavce, resp. odkopánim vrchní vrstvy zeminy včetně kamenů byl vymezen prostor, kde se musí vykopat jáma.

Pod patronací Tomáše Hübsche z Tašova byl dne 5. 5. 2023 zorganizován s využitím čtyřkolky přesun patky ze zahrady na místo určení. Odhadovaná hmotnost patky: 350 kg. Následně budou upraveny základy podstavce (kameny zasazené do  betonu) a na ně posazena převezená patka.

Dne 31. 5. 2023 byla na základě doporučení kameníka Josefa Sotony vykopána jáma o půdorysu cca 100 x 100 cm a hloubce cca 50 cm, ve které by se měly do betonu vyskládat kameny základu podstavce.

Ve dnech 11., 20. a 21. 8. 2023 byl postupně vybudován základ kříže spojením kamenů betonem CEMEX Profi B30. Pomocí čtyřkolky bylo od silnice k potoku (převýšení 30 m na 190 m trasy) převezeno celkem 525 kg betonu. Spolu s kameny tak základ tvoří blok o hmotnosti cca jedné tuny.

Dne 14. 9. 2023 se v 9.00 hod. na silnici z Tašova do Proboštova v místě křížení s vedením vysokého napětí sešli kameník Josef Sotona, jeho maminka, Jiří Esö z Pohoří a předseda spolku. Čtyřkolkou byl dolů k potoku svezen nejprve přívěsný vozík kameníka s vodou naplněnými kanystry pro čištění kamene tlakovou vodou a konstrukcí "čtyřnožky" pro manipulaci s patkou a dříkem podstavce. Dalším přívěsem byl k potoku dovezen ostatní potřebný materiál a vybavení: elektrocentrála, WAPka, lana, nářadí apod. Pomocí "čtyřnožky" byla nejdříve přesunuta a otočena patka, jejíž styčná plocha se základem byla již 10. 9. 2023 vydrhnuta kartáčem. Po nanesení lepidla byla patka usazena na základ z kamenů a betonu (viz výše). Potom byla tlakovou vodou očištěna její vrchní plocha. Následoval přesun, vztyčení a správné natočení dříku. Před jeho usazením bylo na styčnou plochu naneseno lepidlo. Po sesazení byly patka a dřík očištěny tlakovou vodou. Následně byla sestava štětkou napuštěna speciálním čističem SI a po půlhodině jeho působení znovu očištěna tlakovou vodou. Tento proces se opakoval ještě jednou. Práce skončily v 16.00 hod. vyvezením dvou přívěsů nahoru k silnici.

Kameník Josef Sotona přislíbil, že v zimní sezóně 2023/2024 vyseká hlavici podstavce podle výkresu - viz sekce Soupis, oddíl Kresba/výkres. Přiložená fotografie je pořízena v jeho dílně v Mnichově (na Chvojensku) dne 3. 2. 2024. Veškeré kamenické práce na tomto podstavci budou vyfakturovány po osazení hlavice v létě roku 2024.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.