Proboštov II

Katastrální území
Proboštov
Část obce
Proboštov
Obec
Malečov
Okres
Ústí nad Labem
Kraj
Ústecký
Číslo/označení
Proboštov II (NPÚ, rejstříkové č. ÚSKP 50940/5 - 5892)
Parcelní čísla
60/1
Vlastník
vlastník parcely: Česká republika (obec Malečov se jako údajný vlastník sochy kladně vyjadřovala dne 15. 1. 1999 k návrhu prohlášení sochy MKČR za KP - viz níže)
Název (označení) památky
Socha sv. Jana Nepomuckého
Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení

MKČR svým rozhodnutím č.j. 6582/2001 ze dne 18. 4. 2001 prohlásilo sochu za kulturní památku (KP).

Součást
Ochranné pásmo
Umístění památky

U mostu přes Proboštovský potok.

Číslo popisné
není
Číslo evidenční
není
Číslo orientační
není
Slohové a časové určení
Polovina 18. stol. (kolem roku 1740, restaurováno v roce 1852 - info z rozhodnutí MKČR); v soupisu náboženských soch FÚ Proboštov z roku 1839 tato socha uvedena není
Autorské určení
autor neznámý
Stavební (funkční) typ
Kód
Identifikační foto
Popis

Převzato z Památkového katalogu NPÚ.


Anotace

Pískovcová socha v životní velikosti z poloviny 18. století je postavena na hranolovém odstupňovaném soklu. Postava světce je pojata v tradičním ikonografickém pojetí.

Dějiny

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází u mostu ve spodní části obce. Socha pochází z poloviny 18. století a v roce 1852, dle datace na podstavci, došlo k její opravě.

Popis

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází u mostu při okraji silnice a je zhotovena neznámým autorem. Je obklopena zelení. Je umístěna na podstavci, který se skládá ze svou částí. Nejspodnější část má tvar kvádru, který je ukončen konkávně projmutou partií s profilovanou hlavicí zdobenou po obvodu ze tří pohledových stran pásem s reliéfem listů. Na čelní straně kvádru je v rytém zrcadle s vykrojenými rohy rytá datace 1852. Středová část podstavce – dřík - je dvakrát konkávně projmuta a ve středu zdobena volutami. Tento dřík je zakončen jednoduchou profilovanou hlavicí v jejímž podhledu se opakuje reliéfní listový obvodový pás. Socha světce stojí na nízkém plintu. Postava světce stojí v kontrapostu s mírně pokrčenou levou nohou. V náruči drží krucifix, který si opírá o levé rameno a levou ruku má položenou na kříži. V pravé ruce, kterou přidržuje krucifix, drží také palmovou ratolest. Kolem hlavy má kruhovou svatozář s pěti šesticípými hvězdami. Na hlavě má posazen biret, zpod kterého mu vyčnívají zvlněné vlasy sahající k uším. Tvář lemuje krátký vous s knírem. Světec má přes ramena přehozenou almuci, jejíž látku má u loktů shrnutou a promodelovanou výraznými záhyby. Spodní lem je zdoben třapci. V zádové části je prodloužená. Pod almucí má rochetu s dekorativně pojatými lemy rukávů a spodním lemem, s květinovým vzorem. Spodní roucho, klerika, splývavě dopadá na plintus. Zpod oděvu vyčnívají světci špičky obuvi.

Popis památkové hodnoty

Socha sv. Jana Nepomuckého je dokladem místního kultu úcty k tomuto světci s příznačným umístěním na mostě (vazba k legendě o smrti světce, kdy byl shozením z Karlova mostu do Vltavy). Socha je dokladem úrovně místní kamenosochařské produkce a také doplňkem intravillánu obce.

Materiál

Středně zrnitý pískovec se železitými příměsemi.

Zdůvodnění památkové ochrany
Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření

Převzato z evidenčního listu NPÚ z roku 2003.

Rok 1999

Socha nevykazuje žádné statické poruchy. Stav kamene je oměrně dobrý. V místech stékání dešťové vody, především pod pravou rukou světce, však dochází k povrchové destrukci kamenné hmoty. Značné množství drobných mechanických oděrků, především v oblasti pláštíku. Drobné zdobné detaily jsou setřeny. Chybí hlava světce. Zbytky polychromie - především roucho světce. Památka je místy pokryta mikrovegetací, především mechy a lišejníky.

Rok 2000

Socha restaurována, hlava doplněna.

Roky 2023 a 2024

Spolek  Malečovský rozhled ve spolupráci s obcí Malečov a Římskokatolickou farností Proboštov zajišťuje celkovou renovaci sochy. Viz Renovace.

Odkaz na fotodokumentaci
Dřívější a současný způsob využití, stav. vývoj
Odkaz na měřičskou a jinou dokumentaci
Movité památky (čísla rejstříku)
Evidenční list zpracoval
Poznámky

souřadnice: 50°37'29.15"N, 14°09'04.64"E

Fotodokumentace

3D model vytvořil Pavel Matoušek (Ústí nad Labem) dne 6. 1. 2024

Zákres do katastrální mapy

Zaměřeno geodetickou GPS/2020/Petr Hasil (NPÚ ÚP Ústí n. L.) dne 5. 11. 2020

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.