O kříži více na jeho Evidenční kartě, kde je i nárys a bokorys podstavce.
Po dohodě s majiteli pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvaly travní porost, bude nejdříve proveden zásah u dvou starých líp, které se vahou svých větví již rozpadají a ohrožují tak nejen vlastní kříž, ale i kolem nich se pohybující lidi včetně pasoucího se dobytka. Nejvhodnější varianta je pokácení těchto stromů a vysazení dvou líp nových. Dne 23. 8. 2021 byla v tomto smyslu na Obecní úřad Malečov podána žádost o povolení ke kácení. Povolení bylo vydáno formou rozhodnutí OÚ Malečov dne 6. 12. 2021. Následně bude provedena renovace pískovcového podstavce a po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem restaurátorem Martinem Šerákem vytvořen a osazen litinový kříž.

Na základě povolení byly dne 4. 2. 2022 stromy pokáceny a do konce dubna bylo dřevo mohutných větví rozřezáno a odvezeno. V průběhu léta byly ve spolupráci se spolumajitelem pozemku odvezeny dva zbylé kmeny k rozřezání na pile.

V průběhu dubna roku 2023 bylo dohodnuto, že obec zakoupí v zahradnictví Gabriel v Českých Kopistech dvě vzrostlé lípy, které budou následně vysazeny jako náhrada za poražené stromy. Dne 3. 5. 2023 byla u kříže vymezena místa, kam budou lípy zasazeny, dne 31.5. 2023 byly na těchto místech vykopány jámy a dne 24. 6. 2023 stromy vysazeny.

Dne 11. 12. 2023 kameník Josef Sotona předložil cenový návrh na opravu podstavce v celkové výši 56 150,- Kč.

oprava a zpevnění základu                17600,- Kč

doplnění a renovace kamene             16800,- Kč

omytí vodou a chemické čistění         10100,- Kč

ostatní materiál                                     6450,- Kč

doprava                                                 5200,- Kč

Na Štědrý den 2023 odpoledne se u řetouňské kapličky sešli sousedé, aby si za doprovodu houslí, zobcové flétny a kytary zazpívali vánoční koledy. Předseda spolku využil této příležitosti k zahájení sbírky na opravu podstavce kříže. Přítomným byl rozdán připravený infoleták, který Michal Vítovec následně postupně dodá do jednotlivých domů v obci. Ke dni 31. 3. 2024 se podařilo formou darů vybrat částku 22 050,- Kč! Jde to, všichni cítíme sounáležitost.

Lípy se na podzim, i vzhledem k suchému počasí, přeci jenom dříve, než je obvyklé, zbavily listí. Bylo proto zajímavé s určitým napětím zjistit, zda stromy na jaře raší. Ano, vše v pořádku. Fotografie ze dne 23. 4. 2024 jsou toho jasným důkazem. Stav z 20. 5. 2024 již bez komentáře.

O postupu přípravy nového litinového kříže pro kříž Řetouň I jsou informace uloženy u kříže Proboštov VII, neboť připravovaný typ bude po dohodě s NPÚ ÚOP Ústí nad Labem shodný pro oba kříže. Za vzor slouží kříž na hřbitově v Pohorské Vsi u Nových Hradů. 

Po předchozím projednání financování renovace kříže s MAS Labské skály a obcí Malečov bylo dohodnuto, že obec podá na MAS žádost o dotaci Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). Žádost o dotaci v předpokládané výši 80% celkových nákladů byla podána dne 10. 6. 2024. Náklady za kamenické práce jsou 56 tis. Kč (viz výše) a 185 tis. Kč za tvorbu nového litinového kříže podle položkového rozpočtu, který dne 18. 5. 2024 vytvořil a zaslal restaurátor Martin Šerák. K žádosti byl přiložen písemný souhlas vlastníků dotčeného pozemku, že souhlasí s pracemi souvisejícími s obnovou tohoto kříže. K dispozici je rovněž vyjádření NPÚ ÚOP Ústí nad Labem a vyjádření oddělení Památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem.

Cesta za snem někdy bývá křivolaká, ne vždy svítí slunce. Dne 2. 7. 2024 Michal Vítovec z Řetouně zjistil, že i druhá mladá lípa podlehla náporu stáda dobytka. V loňském roce, kdy zde bylo stádo také na pastvě, bylo vše bez problémů. Do budoucna se musí pod dohodě s majitelem stáda udělat takové opatření, aby se situace již neopakovala. 

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.