O kříži více na jeho Evidenční kartě, kde je i nárys a bokorys podstavce.
Po dohodě s majiteli pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako trvaly travní porost, bude nejdříve proveden zásah u dvou starých líp, které se vahou svých větví již rozpadají a ohrožují tak nejen vlastní kříž, ale i kolem nich se pohybující lidi včetně pasoucího se dobytka. Nejvhodnější varianta je pokácení těchto stromů a vysazení dvou líp nových. Dne 23. 8. 2021 byla v tomto smyslu na Obecní úřad Malečov podána žádost o povolení ke kácení. Povolení bylo vydáno formou rozhodnutí OÚ Malečov dne 6. 12. 2021. Následně bude provedena renovace pískovcového podstavce a po konzultaci s NPÚ ÚP Ústí nad Labem restaurátorem Martinem Šerákem vytvořen a osazen litinový kříž.

Na základě povolení byly dne 4. 2. 2022 stromy pokáceny a do konce dubna bylo dřevo mohutných větví rozřezáno a odvezeno. V průběhu léta byly ve spolupráci se spolumajitelem pozemku odvezeny dva zbylé kmeny k rozřezání na pile.

V průběhu dubna roku 2023 bylo dohodnuto, že obec zakoupí v zahradnictví Gabriel v Českých Kopistech dvě vzrostlé lípy, které budou následně vysazeny jako náhrada za poražené stromy. Dne 3. 5. 2023 byla u kříže vymezena místa, kam budou lípy zasazeny, dne 31.5. 2023 byly na těchto místech vykopány jámy a dne 24. 6. 2023 stromy vysazeny.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.