V létě roku 2023 se na spolek obrátil P. Karel Havelka z Římskokatolické farnosti Proboštov s prosbou o nápomoc při organizování opravy sochy sv. Jana Nepomuckého v Proboštově (socha je mezi drobnými sakrálními památkami vedena pod názvem Proboštov II - viz Soupis). Zároveň se v téže záležitosti obrátil na starostu obce Malečov, jež je vlastníkem sochy. Vzhledem k tomu, že socha je negativně ovlivněna okolními stromy a keři, je v prvé řadě potřeba okolí prosvětlit. Socha stojí u mostu přes Proboštovský potok na pozemku ve vlastnictví státu. K pokácení stínících dřevin je tak potřeba získat souhlas Krajského pozemkového úřadu. O souhlas spolek požádal dne 21. 11. 2023 a ještě téhož dne obdržel kladnou odpověď. Vzhledem k tomu, že pozemek je pronajat, je nutné informaci s kácením dřevin ještě projednat s nájemcem.
Zároveň spolek zahájil jednání s potenciálními restaurátory o zpracování restaurátorského záměru včetně cenové nabídky. Po výběru restaurátora, který musí být registrován v rámci MKČR, spolek z pověření obce požádá oddělení památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem o vydání závazného stanoviska k provedení obnovy kulturní památky. Předpoklad podání žádosti: do konce března roku 2024.

3D model nafotil a zpracoval Pavel Matoušek z Ústí nad Labem dne 6. 1. 2024.

Jan Nepomucky sculpture by matousekfoto on Sketchfab

Nakonec výběr restaurátora i podání žádosti o vydání závazného stanoviska k provedení obnovy kulturní památky proběhlo v únoru a dne 11. 3. 2024 spolek příslušné rozhodnutí obdržel do své Datové schránky. Zhruba ve stejném období byl proti původnímu záměru dohodnut zmenšený rozsah kácení. Až na jeden větší strom, který majitel pozemku pokácí až v zimě 2024 (na fotografii označen modrým kroužkem), budou ostatní stromy (označeny červeným kroužkem) pokáceny do konce března t. r. 

Cenová nabídka restaurování sochy zní na 114 tis. Kč vč. DPH. Předběžně je dohodnuto, že tyto náklady po jedné třetině uhradí farnost, obec a spolek. Za předpokladu naplnění této dohody, restaurátorské práce mohou započít počátkem května a skončit na podzim roku 2024.

Na fotografii ze dne 23. 3. 2024 je vidět, že prostor kolem sochy je, až na výše zmíněný strom, již prosvětlený.

Dne 10. 4. 2024 spolek získal poslední finanční dar potřebný k úhradě třetiny nákladů, tedy 38 tis. Kč. Následně byl s restaurátorem, Vítem Mudruňkou, odsouhlasen další postup. Práce budou zahájeny po dohodě se zástupci odd. Památkové péče Magistrátu města Ústí nad Labem a NPÚ ÚOP Ústí nad Labem v momentě, kdy se teplota vzduchu bude držet nad 15 st. Celsia. A po skončení prací bude pro srovnání opět pořízen 3D model!

V dopoledních hodinách dne 26. 4. 2024 se u sochy, po pokácení stromů již ozářené sluncem, sešli předseda spolku s restaurátorem Vítem Mundruňkou, aby se domluvili na  součinnosti, která bude ze strany spolku potřeba při restaurování sochy. Bude totiž potřeba zajistit přívod elektrického proudu a vody pro čištění sochy VAPkou.

Zhruba za týden od schůzky si Vít Mudruňka (na obr. vlevo) kolem sochy postaví lešení a práce na renovaci sochy mohou začít! Je to dobrý pocit, že restaurování sochy bude provádět akademický sochař, který např. vedl restaurátorské práce soch umístěných na budově Národního muzea v Praze.

A skutečně, dne 4. 5. 2024 během odpoledních hodin v průběhu malé slavnosti v kostele (viz ZDE dole) a u kapličky (viz ZDE dole) v Čeřeništi se k účastníkům dostala zpráva, že kolem sochy je již lešení a "někdo" ji tlakovou vodou čistí. Ano, restaurátor Vít Mudruňka se svým pomocníkem po poledni kolem sochy postavili jednoduché lešení a po předchozí dohodě s NPÚ zahájil proces čištění. S laskavým svolením Keclíkových, jak domluvil předseda spolku, se restaurátor u nich napojil na zdroj elektrického proudu a vody. Hadice a kabel o délce cca 130 m potom umožnily provést očištění sochy tlakovou vodou. Vít Mudruňka ještě před mytím demontoval svatozář, aby ji mohl v ateliéru renovovat včetně zlacení pěti hvězd.

Následující fotografie byly pořízeny kolem 9.00 hod. dne 5. 5. 2024.

Další víkend, resp. v sobotu dne 11. 5. 2024 Vít Mudruňka se svým pomocníkem zahájili práce na opravě sochy doplňováním umělým pískovcem na místech, kde to je potřeba. Takových míst k opravě, jak plyne z fotografií, je poměrně dost.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.