Počátkem května roku 2022 projevila Barbora Ježková z Čeřeniště zájem o financování opravy této výklenkové kapličky. Dne 27. 5. 2022 se před kapličkou uskutečnila schůzka PhDr. Petra Hrubého, ředitele NPÚ ÚP Ústí nad Labem, a Zdeňka Petra za spolek. Na základě historické fotografie přibližně z roku 1960 a místního šetření byl za NPÚ stanoven rozsah oprav shrnutý ve zvláštní zprávě. Na výkrese je zachycen stav před renovací.

Dne 15. 6. 2022 spolek od NPÚ obdržel návrh profilu šambrány a římsy.

Dne 16. 7. 2022 se na místě uskutečnila schůzka Jaroslava Štěrby, který bude zajišťovat potřebné zednické práce, se Zdeňkem Petrem za spolek. Spolek mezitím objednal ve společnosti Granit Lipnice výrobu 4 pískovcových dlaždic na dno výklenku kaple jako náhradu za stávající modré obkladačky.

Na základě místního šetření a požadavků NPÚ zedník předložil cenový návrh ve výši 15 600,- Kč vč. DPH bez materiálových položek. Zároveň pro zhotovení šambrány a římsy navrhl štukatéra Libora Krpatu z Nového Boru. Oba řemeslníci nabídli termín prací v první polovině října roku 2022.

Dne 14. září Zdeněk Petr přivezl z Granitu 4 dlaždice z božanovského pískovce, následně paní Ježková na základě darovací smlouvy převedla na účet spolku potřebné finanční prostředky.

Dne 5. 10. 2022 bylo zedníkem vybouráno dno výklenku a štukatérem provedeny přípravné práce. Šambrána a římsa byly dokončeny dne 8. 10. 2022. Zednické práce potom pokračovaly ve dnech 12., 17., 18., 19. a 26. 10. 2022, jak je možné sledovat na níže umístěných fotografiích.

Nakonec bylo rozhodnuto, že nátěry penetrací a fasádní barvou budou provedeny až cca v červnu roku 2023, kdy budou pro zrání silikátových barev vhodné tepelné podmínky.

Koncem října roku 2022 manželé Iva a Zdeněk Lukešovi z Čeřeniště nabídli zajištění výzdoby kapličky. Zprvu byl uvažován obraz nebo mozaika na téma vycházejí z informací v soupisu FÚ Proboštov z roku 1839 pro Tschuberts Kapelle: Nejsvětější Trojice, Archanděl Michael, sv. Florián. Nakonec se manželé Lukešovi rozhodli pro téma Nejsvětější Trojice. Rozhodli se také pro neobvyklé provedení: oslovili proslulého, i ve světě uznávaného, skláře Zdeňka Kudláčka z Nového Boru. Dne 6. 2. 2023 s ním proběhlo setkání a diskuse na zvolené téma. Zhruba v polovině dubna se zrodil konečný návrh skleněné desky s plastickým povrchem, která bude uchycena před zadní stěnou výklenku kapličky. Před tuto desku bude ještě umístěna čirá skleněná tabule s textem určeným pro přemítání spočinuvšího návštěvníka.

Za vhodných atmosférických podmínek byly dne 25. 6. 2023 provedeny zednické práce, které se nestihly, vzhledem ke chladnému počasí, na podzim roku 2022: nátěr penetrací a nanesení fasádních barev. Podle doporučení NPÚ byla na stěny a výklenek kapličky použita barva "lomená bílá" a na šambránu s římsou barva "bílá".

A na závěr byla dne 2. 11. 2023 instalována skleněná deska s motivem Nejsvětější Trojice a nápisem "Tři uviděl a jednomu se poklonil". Uchycení díla k zadní stěně výklenku kapličky provedl sám autor, Zdeněk Kudláček. A tak v den věnovaný Památce zesnulých už mohly být zapáleny svíce...

Původní termín požehnání kapličky při příležitosti dokončení její renovace byl stanoven na 19. 11. 2023. Ale vzhledem k tomu, že v tomto termínu se nakonec nemohla zúčastnit hlavní sponzorka renovace kapličky, Barbora Ježková, byla akce posunuta na 4. 5. 2024. Na stejný den, kdy v kostelíku v Čeřeništi proběhne mše svatá a malá slavnost u příležitosti dokončení projektu "Odvlhčení základových částí kostela" (viz sekce "Historie projektu" úplně dole).  Představa je, že po slavnosti v kostele se procesí účastníků přesune k požehnání kapličky a poté zpět ke kostelu, kde bude malé občerstvení. Všechny spřízněné duše jsou zvány!

V sobotu dne 4. 5. 2024 odpoledne bylo krásné slunečné počasí, každý z účastníků malé slavnosti v kostele (více ZDE dole) si po jejím skončení užíval hřejivých paprsků, krásné přírody kolem a hlavně dobrot připravených místními. Před 17.00 hod. se procesí asi 30 poutníků vydalo k blízké kapličce. Po krátkém historickém exkursu předsedy spolku děkan Karel Havelka kapličku požehnal. 

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.