Horní Zálezly III

Katastrální území
Horní Zálezly
Část obce
Horní Zálezly
Obec
Malečov
Okres
Ústí nad Labem
Kraj
Ústecký
Číslo/označení
Horní Zálezly III (NPÚ, rejstříkové č. ÚSKP 42294/5-255)
Parcelní čísla
612
Vlastník
Obec Malečov
Název (označení) památky
kovový kříž s kamenným podstavcem
Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení
Součást
Ochranné pásmo
Umístění památky

U silnice z Horních Zálezel na Proboštov.

Číslo popisné
není
Číslo evidenční
není
Číslo orientační
není
Slohové a časové určení
Pozdní baroko. Rok vzniku: 1831.
Autorské určení
autor neznámý
Stavební (funkční) typ
Kód
Identifikační foto
Popis

Převzato z památkového katalogu NPÚ.

Anotace

Kamenný kříž z roku 1831 u silnice směrem k Proboštovu postavený na vysokém třikrát odstupněném soklu s reliéfy křtu Krista, Olivetské hory, Kladení do hrobu, Nanebevstoupení, Panny Marie Pomocné, Ecce Homo s nápisem.

Dějiny

Roku 1831 nechal zřejmě jeden ze zdejších sedláků vztyčit kamenný kříž na vysokém hranolovém podstavci, bohatě zdobeném reliéfy.

Popis   

Pískovcový kříž stojí u silnice z Horních Zálezel směrem na Proboštov. Pochází z roku 1831 a byl zhotoven neznámým autorem. Kamenný křížek se nachází na vrcholu hranolového sloupku s christologickými reliéfy. Památka je usazena na čtvercové základové desce. Zadní strana je hladká, bez reliéfní výzdoby. Spodní část soklu je mohutnější než samotný dřík, horní hrana je zaoblená a zdobena pásem reliéfních obloučků. Ze tří stran této části jsou zrcadla s nápisy. Na bočních stranách jsou obdélná, naležato položená zrcadla s vykrojenými rohy. Na čelní straně je složitěji pojaté zrcadlo jehož boční linie jsou převzaty z tvaru kvadrilobu, horní a dolní linie jsou přímé; vnitřní obvod je zvýrazněn vrapovanou páskou. Ve středu zrcadla je rytý torzální frakturní německý nápis z datací. Střední, poněkud subtilnější hranolová část dříku je ze tří stran zdobena reliéfy, které se nacházejí v obdélných polích, nahoře zakončenými a půlkruhem. Na pravém boku se nachází reliéf s námětem Kladení Krista do hrobu. Na čelní straně je reliéf s námětem Kristova křtu a na levém boku je motiv Krista modlícího se pod stromem v Getsemanské zahradě s trojící spících apoštolů v pozadí. Reliéfy ve střední a horní části soklu odděluje profilovaná římsa. V horní části soklu jsou ze tří stran táž obdélná pole. Na pravém boku se nachází reliéf s námětem Zmrtvýchvstání, kdy se Kristus vznáší nad otevřeným hrobem s užaslými vojáky po stranách. V poli na přední straně je zobrazena Panna Marie Pomocná. Na levé straně je reliéf s motivem Ecce Homo se zmučeným sedícím Kristem se svázanýma rukama a třtinou. Pod každým reliéfem je frakturní torzální rytý nápis. Dřík je zakončen mohutnou profilovanou římsou s mohutnými půlkruhovými oblouky na každé ze tří stran. Na přední straně je v oblouku ve slepé arkádě reliéf postavy patrně Vzkříšeného Krista s trojúhelníkem s božím okem, symbolizujícím Nejsvětější trojici. Na vrcholu božích muk je kříž, který vynášejí drobné postavy andělíčků. Kříž má jednoduchou podobu latinského kříže.

Popis památkové hodnoty

Barokní kříž s reliéfy zachycující výjevy z Kristova života je odrazem lidové, ještě dozvuky pozdního baroka ovlivněné regionální kamenické produkce a zároveň hluboké zbožnosti zřizovatele. Památka je současně zajímavým krajinotvorným prvkem.

Materiál

Pískovec.

Zdůvodnění památkové ochrany
Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření
Odkaz na fotodokumentaci
Dřívější a současný způsob využití, stav. vývoj
Odkaz na měřičskou a jinou dokumentaci
Movité památky (čísla rejstříku)
Evidenční list zpracoval
Poznámky

souřadnice: 50°38'01.28"N, 14°08'44.94"E

Fotodokumentace

3D model vytvořil Pavel Matoušek (Ústí n. L.) dne 8. 10. 2023

Zákres do katastrální mapy

Zaměřeno geodetickou GPS/2020/Petr Hasil (NPÚ ÚP Ústí n. L.) dne 5. 11. 2020

Vojenská mapování (VM) a mapy Stabilního katastru (SK)
Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.