Němčí

Následující text je převzat ze spisu „Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky“, který pro obec Malečov v roce 2020 zpracoval Stanislav Kasík za Heraldickou kancelář „Dauphin“ v Roudnici nad Labem. Uveřejněno se souhlasem autora textu i obce Malečov.

Ves Němčí s v písemných historických pramenech poprvé připomíná v deskách dvorských, v zápisech z roku 1499 o výprosech od krále Vladislava II. na úředně vyhlášené odúmrti. Po smrti Mikuláše ze Sebuzína vyprosil statek Libochovany Václav z Kolovrat a ten ho postoupil Vojtěchovi Tvochovi z Nedvídkova. V obsáhlém popisu libochovanského statku a platů z různých vsí je zmiňován i plat ze vsi Němčí („Němčieho“; AČ I., 1840, s. 357). K Libochovanům patřil dvůr kmetcí s poplužím v Němčí ještě v roce 1542 (Profous III., 1951, s. 198). V roce 1638 byla ves Němčí součástí panství Lovosice, které po smrti Adama z Valdštejna († 1638) dědili jeho synové. Dne 25. 11. 1638 došlo mezi nimi k dělení majetku. Na díl Karla Ferdinanda z Valdštejna připadly Lovosice s příslušenstvím. K němuž patřila i ves Němčí („Niemcži“; Sedláček, Hrady XIV, 1927, s. 389). Příslušnost Němčí k lovosickému panství byla již trvalá.

V roce 1787 patřilo Němčí („Nemschen“) k alodiálnímu panství Lovosice, které držel Jan Prokop kníže ze Schwarzenbergu. Ves tvořilo 19 domů a část patřila k Záhořanům a část k Trmicím (Schaller, V., 1787, s. 92).

V roce 1833 patřilo Němčí („Nembschen“, „Nemtschen“, „Nemčen“) k alodiálnímu panství Lovosice (včetně statku Boreč a Vchynice), které vlastnil Josef Jan Nepomucký Anton Karel kníže ze Schwarzenbergu, vévoda Krumlovský. Ves tvořilo 19 domů se 109 obyvateli. Z toho k Lovosicím patřilo 6 domů a 34 obyvatel, zbytek byl součástí statku Velké Žernoseky (hr. Nostitz-Rieneck) a Záhořany (k Ploskovicím – arcivévoda Ferdinand I., velkovévoda Toskánký). Ves byla přifařena do Proboštova (kostel sv. Jana Křtitele; Sommer, I., 1833, s. 102).

V roce 1848 patřilo Němčí („Nemschen“) k panství Lovosice, se statky Boreč a Vchynice, jejichž majitelem byl Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu. Ves tvořilo 19 domů se 114 obyvateli (Palacký, Popis, 1848, s. 48).

Ottův slovník naučný uvádí zprávu o Němčí z roku 1890. Ves měla 21 dům a 98 obyvatel. Byla zde kaple. Ves byla příslušná k hejtmanství a politickému okresu Ústí nad Labem. Přifařena byla do Proboštova (kostel sv. Jana Křtitele; OSN, XVIII., 1902, s. 65).

Jméno Němčí je určitý tvar adjektiva k Němeč i Němče s významem „Němcův“, tedy dvůr. K německému tvaru místního jména „Nembschen“ je poznamenáno, že v poněmčované krajině jméno „ Němčí“ podléhalo velkým změnám (Profous, III., 1951, s. 198).

Fotodokumentace

Zveřejněné fotografie jsou chráněny autorskými právy. V případě zájmu o jejich stažení nám, prosíme, podejte zprávu na info@malecovskyrozhled.cz. Fotografie pochází ze soukromých archivů, knihy Petra Špačka „Jak to bylo na Ústecku 2“ a zejména z archivu Muzea města Ústí nad Labem.

Písemnosti

V Archivu města Ústí nad Labem je uložena kronika Němčí s prvním zápisem z roku 1781. Na základě zjištění zájmu obyvatel Němčí byl zadán její překlad odbornému pracovníkovi Národního památkového ústavu ÚOP Ústí nad Labem, Mgr. Janu Leiblovi. V dubnu roku 2022 potom byla zahájena sbírka darů na zajištění potřebné částky 20.000,-Kč.

Potřebnou částku na překlad se podařilo vybrat zhruba ve stejném termínu, kdy překladatel dokončil své dílo, tedy v srpnu roku 2022. Ve spolupráci s grafickým studiem Imagine Media z Ústí nad Labem byly stránky originálu kroniky v Archivu města Ústí nad Labem dne 25. 8. 2022 nafoceny. V případě, že se podaří formou darů získat další peníze, grafické studio zajistí tisk kroniky v knižní vazbě. Kniha bude mít pro porovnání vždy pravou stránku v německém jazyce, levou v jazyce českém. Je to dílo na profesionální úrovni - viz odkaz. Potřebné peníze na práci grafického studia se mezi příznivci podařilo vybrat, obec Malečov potom přispěla formou daru na zajištění tisku. Před Vánoci roku 2022 si tak dárci mohli převzít na Obecním úřadě připravené kroniky. Dárci částky do 1000,-Kč včetně obdrželi český překlad (bez německého originálu) v kroužkové vazbě, ostatní potom i s německým textem ve vazbě knižní.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.