1. Kronika Němčí

Spolek v roce 2022 zajišťoval překlad kroniky Němčí, ve které jsou pouze dvě zmíňky související s větrným čerpadlem. První je o kopání pramene, druhá o financování čerpadla. Dotčené stránky kroniky jsou uvedené v níže umístěném náhledu.

2. Walther Schieber: Energiequelle Windkraft  (vydáno pravděpodobně v roce 1942)

Tato publikace ve své druhé příloze dokumentuje vybrané větrné turbíny na území Německa. Např. na stranách 133, 135, 137 jsou dokumentovány větrné turbíny drážďanské společnosti Vereinigte Windturbinen-Werke (VWW), která v roce 1911 převzala firmu Rudolpha Braunse a která velmi pravděpodobně pro firmu Ernst Jüstel z Ústí nad Labem, jež budovala vodárenskou soustavu v Němčí, dodala větrnou turbínu pro čerpadlo vody.

3. Jiří Jaroš: Větrné turbíny v Jihomoravském kraji

Technické muzeum v Brně, 1989, sborník č. 5

Text v níže umístěném náhledu je ve zkrácené podobě plně převzatý z uvedeného sborníku.

4. Ant. Kunz: katalog Vodotěžba (vydáno koncem 19. století)

V rozsáhlém katalogu jsou popsána a propagována všechna možná využití větrné energie, zejména pro čerpání vody do vodojemů a její další rozvod do domů. Ale i pro závlahu v zemědělství, pro pohon mlýnů, strojů apod. Samozřejmě větrnými motory firmy KUNZ se sídlem v Hranicích na Moravě. V náhledu jsou uvedeny vybrané stránky katalogu jako vhled do problematiky čerpání vody, i když bez přímé vazby na větrné čerpadlo v Němčí.

5. Jan Doubek, Břetislav Koč, Radim Urbánek: Co roztáčel vítr

Doposud nejkomplexnější pojednání o větrných mlýnech a turbínách na území České republiky. Jde o první dílo, které se věnuje jak dějinám větrných mlýnů, tak například jejich konstrukcím, funkcím, způsobům mletí i metodám a postupům jejich oprav a konzervací. Text spolu s téměř 500 obrázky zaplnil přes 340 stránek. Popsáno na nich je asi 300 existujících i již zaniklých zařízení poháněných silou větru. Kniha představuje také jejich vývoj, názvosloví, stavební podobu, ale i historické souvislosti. Kromě informací o konkrétních stavbách nabízí kniha i řadu zajímavých sdělení o mlynářském řemeslu. 
Je možné ji zakoupit např. v knihkupectví  Juditina věž. Vydalo nakladatelství PhDr. Ivo Sperát v Brně v roce 2020.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.