Objevení kroniky Proboštova v Archivu města Ústí nad Labem (koho by to napadlo...) předcházela asi dvouletá snaha přes obyvatele Proboštova a jejich přátele v Německu, jejichž předkové zde žili, tuto kroniku sehnat alespoň v kopii.

Koncem července 2023 se díky zprostředkování Miroslava Fáry, provozovatele skiareálu Pohoří, uskutečnila v tamním kiosku schůzka ředitele archivu, Petra Karlíčka, s německým občanem, který mu předal kopii "kroniky" Proboštova sepsané Dr. Gabrielem v Rostocku v roce 1997. Na 107 stranách jsou zde texty zřejmě vycházející z kroniky Proboštova doplněné vzpomínkami a články z vysídleneckého tisku. Při následné komunikaci mezi Petrem Karlíčkem a předsedou spolku vyšlo najevo, že Archiv města Ústí nad Labem původní kroniku Proboštova, zachycující události v této obci mezi lety 1878 a 1946, má uloženou ve svém archivu.

Dne 11. 8. 2023 měl předseda spolku možnost kroniku v archivu shlédnout a pořídit několik fotografií (viz níže). Je to úctyhodná kniha (rozměry desek 420 x 265 mm, listů 410 x 250 mm), která obsahuje celkem 122 stran pouze  textu. Následovat bude stejný postup jako v případě kroniky Němčí: překlad, grafické zpracování, tisk pro poskytovatele finančních darů potřebných pro zajištění zvoleného postupu.


Dne 29. 8. 2023 bylo s překladatelem (stejný jako v případě překladu kroniky Němčí) dohodnuta cena překladu ve výši 25 tis. Kč s tím, že na překladu začne pracovat v lednu roku 2024. V říjnu roku 2023 byla zahájena sbírka. Kdo by chtěl přispět, může vydání kroniky podpořit zasláním finančního daru na speciální účet spolku č. 9661917044/5500. V případě získání potřebné částky na překlad bude sbírka pokračovat na získání finančních prostředků na úhradu grafického studia, které připraví kroniku k tisku. O stavu účtu více ZDE.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.