Pro naplnění projektu MUZOOS byl v první polovině roku 2023 postupně vytvořen pracovní tým - blíže viz Historie projektu. Vzhledem k tomu, že projekt se bude odvíjet ve dvou na sobě nezávislých rovinách ( duševní, zaměřené na odbornou náplň projektu, a fyzické, zaměřené na rekonstrukci stávajícího KD Rýdeč na objekt MUZOOS), je tým rozdělen do dvou pracovních skupin:


Skupina ZOOS pro tvorbu odborné náplně projektu:

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., Archiv města Ústí nad Labem, ředitel

Mgr. Ing. Petr Novák, Katedra geoinformatiky FŽP UJEP, vedoucí

Mgr. Jakub Pátek, Ph. D., Katedra historie FF UJEP, vedoucí

Ing. Zdeněk Petr, předseda spolku

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, zástupce vedoucí centra

Mgr. Jiří Riezner, Ph.D., Katedra geografie PřF UJEP, tajemník

Mgr. Jan Kyselka, Oddělení ochrany přírody a krajiny, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, vedoucí

Skupina MUZOOS pro zajištění rekonstrukce stávajícího KD Rýdeč:

Mgr. Petr Karlíček, Ph.D., Archiv města Ústí nad Labem, ředitel

Mgr. Martin Krsek, Muzeum města Ústí nad Labem, vedoucí odd. historie

Petr Kůstka, starosta obce Malečov

Ing. Zdeněk Petr, předseda spolku

Ing. arch. Pavel Plánička, 3+1 architekti, s. r. o., jednatel

V ideálním případě by se rovina duševní měla s rovinou fyzickou protnout za cca 5 let. Sen by se tak mohl naplnit v roce 2028. Cesta za snem určitě nebude snadná, překážek a komplikací bude jistě mnoho. Už jsme ale vykročili...  

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.